לוגו מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי, נוף הגליל עפולה מגדל העמק קישור לדף הבית.

 

מדיניות פרטיות - מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

 

1. מדיניות פרטיות

 

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגיי תאגיד "מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי" ביחס לפרטיות המשתמשים באתריי התאגיד ובשירותים השונים וכיצד משתמש התאגיד במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש ו/או שאר השירותים. למעט אם צויין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

תאגיד "מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי" מתחייב לשמור על הפרטיות והסודיות של כל המידע הנמסר על ידי המשתמש. מדיניות הפרטיות הנוכחית קובעת את האמצעים שננקטו על ידי התאגיד בנוגע לנתונים אישיים שנאספו ישירות מהלקוח ו/או העובד, בהתאם לחוק ההגנה על נתונים אישיים ולחקיקה רלוונטית אחרת.

הביטוי "נתונים אישיים" פירושו כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי, משמעו אדם טבעי שניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד בהתייחסות למזהה, כמו למשל שם, זיהוי, נתוני מיקום, מזהה אלקטרוני או מרכיב ספציפי אחד או יותר של הזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם טבעי.

בכניסה לשימוש בשירותים של התאגיד דרך מחשב או המכשיר הנייד, הינך מסכים לאיסוף המידע שלך כמפורט במדיניות הפרטיות וכפי שתוקן על ידינו.

 

2. הסכמה בדבר מסירה של מידע וקבלת דיוור ישיר

 

הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת התאגיד, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של התאגיד וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, מתן שירות לתושב,  ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי.

נרשמים: שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות התאגיד, או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב בכתובת המייל: info@mey-noam.co.il. או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה התאגיד יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.

 

 

3. המידע הנאסף על ידי תאגיד "מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי"

 

פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר התאגיד מקבל ממך בעת הרישום לתאגיד, נועדו לצורך מתן השירות המיטבי ע"י תאגיד "מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי".

כדי לגשת לשירותים מסוימים של התאגיד, המשתמש עשוי להידרש למסור את הנתונים הבאים:

  • מידע דמוגרפי - שם פרטי / שם משפחה / תאריך לידה / מין / כתובת / טלפון נייד/ כמות נפשות/ נתונים פיננסיים וכו'

המידע שיסופק יישמר במאגרי המידע של התאגיד, באופן ידני או באמצעים אלקטרוניים.
 

4. מידע שנאסף באופן אוטומטי

 

בכל פעם שאתה ניגש לשירותים שלנו, חלק מהמידע הלא אישי נאסף ממך באופן אוטומטי כדי לשפר את החוויה שלך עם השירותים שלנו, כמו גם כדי לשפר את העיצוב והתוכן של השירותים שלנו.

לדוגמה, אנו משתמשים בקובצי Cookie ובתגים כדי לאסוף מידע על האופן שבו אנשים משתמשים ומנווטים בשירותים שלנו. הנתונים שנאספים מעוגיות ותגים משמשים לזיהוי משתמשים חוזרים ולמעקב אחר דפוסי שימוש. באופן ספציפי, אנו משתמשים ב"עוגיות", שהן פיסות מידע קטנות הנשלחות על ידי שרת אינטרנט ומאוחסנות על ידי דפדפן האינטרנט של המשתמש. קובציי Cookie מאפשרים לשרת האינטרנט לקיים "הפעלה" פעילה עם משתמש בודד ולעקוב אחר אילו כלים ניגשים המשתמשים באמצעות השירותים שלנו. על ידי גישה לשירותים שלנו, אתה מסכים לקבל ולאסוף מידע זה. אנו משתמשים במידע שאינו אישי זה שנאסף אוטומטית כדי לעקוב אחר משאבים ונתונים שאליהם ניגש באמצעות השירותים שלנו, כדי לתעד נתונים סטטיסטיים ופעילות של שירותים כלליים, כדי לפתור בעיות ולעקוב אחר כלים שהמשתמשים ניגשים אליהם בשירותים שלנו.

 

5. מידע שנאסף במהלך תקשורת הדואר האלקטרוני שלך איתנו

 

במהלך הגישה שלך לשירותים או קשורה אליהם, תוכל לשלוח אלינו דואר אלקטרוני או תקשורת אלקטרונית אחרת. כאשר אתה שולח אלינו דואר אלקטרוני או תקשורת אלקטרונית אחרת, אתה מתקשר איתנו באופן אלקטרוני ומסכים לקבל מאיתנו הודעות תשובה באופן אלקטרוני. אנו עשויים לשמור את התוכן של הדואר האלקטרוני או תקשורת אלקטרונית אחרת, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מזהה אחר, ואת התגובה שלנו על מנת לתת שירות טוב יותר לצרכיך או מסיבות משפטיות ורגולטוריות.

 

תאגיד "מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי" אינו מוכר, סוחר או מעביר בדרך אחרת את המידע האישי שלך.

 

6. שימוש ב-Cookies -  מידע המוצב אוטומטית במחשב שלך

 

כאשר אתה צופה באחד מאתרי האינטרנט שלנו, אנו עשויים לאחסן מידע מסוים במחשב שלך בצורה של "עוגייה" כדי לזהות אותך אוטומטית בפעם הבאה שתבקר. קובציי Cookies מאפשרים ליישומיי אינטרנט להגיב אליך כאדם פרטי. אפליקציית האינטרנט יכולה להתאים את פעולותיה לצרכיך על ידי איסוף וזכירת מידע על ההעדפות שלך. אנו משתמשים בעוגיות של יומן תנועה כדי לזהות באילו דפים נעשה שימוש. זה עוזר לנו לנתח נתונים על תעבורת דפי אינטרנט ולשפר את האתר שלנו כדי להתאים אותו לצרכי הלקוחות. אנו משתמשים במידע זה רק למטרות ניתוח סטטיסטי ולאחר מכן הנתונים מוסרים מהמערכת. בסך הכל, קובצי Cookie עוזרים לנו לספק לך אתר אינטרנט טוב יותר, בכך שהם מאפשרים לנו לעקוב אחר הדפים שאתה מוצא שימושי ואילו לא. קובץ Cookie בשום אופן לא נותן לנו גישה למחשב שלך או לכל מידע אודותיך, מלבד הנתונים שאתה בוחר לחלוק איתנו. אתה יכול לבחור לקבל או לדחות קובצי Cookie. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קובצי Cookie באופן אוטומטי, אך בדרך כלל אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות קובצי Cookie אם אתה מעדיף. זה עשוי למנוע ממך לנצל את מלוא היתרונות של האתר.

 

7. בטיחות קטינים

 

השירותים שלנו אינם מיועדים לשימוש על ידי קטינים. "קטינים" הם אנשים מתחת לגיל הבגרות במקום מגוריהם. "מי נעם" לא אוספת ביודעין נתונים אישיים מקטינים או מאפשרת להם להירשם ללא הסכמת אפוטרופוס חוקי. אם יגיע לידיעתנו שאספנו נתונים אישיים מקטין, אנו עשויים למחוק מידע זה ללא הודעה מוקדמת. אם יש לך סיבה להאמין שזה קרה, אנא צור איתנו קשר

בכתובת info@mey-noam.co.il.

 

 

8. שימושים אחרים או שיתוף של המידע שלך

 

בנוסף לאלה הנדונים במדיניות פרטיות זו, אנו עשויים להשתמש ולשתף את המידע שלך, לרבות מידע אישי, ללא הגבלה, באופן הבא:

  • בתגובה לזימונים שיפוטיים או ממשלתיים אחרים, צווים וצווי בית משפט שהוגשו לנו בהתאם לתנאים שלהם, או כנדרש אחרת על פי החוק החל;

  • בתגובה לשירותי אפליקציה במונחים של תשתית מבוססת ענן;

  • לציית לדרישות משפטיות, רגולטוריות או מנהליות של רשויות ממשלתיות;

  • כדי להגן על זכויותינו או רכושנו, להגן על האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, לאכוף את הוראות התנאים או המדיניות שלנו, במקרים של הונאה/סכסוכים של לקוחות ו/או כדי למנוע פגיעה בך או באחרים;

  • כדי להגן עלינו, על החברות הבנות, החברות המסונפות שלנו או חברת האם וכל אחד מהנושאים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, הקבלנים והשותפים שלהם, בקשר לכל פעולה משפטית, תביעה או מחלוקת;

  • כפי שנחשף במדיניות רלוונטית אחרת, בתנאי שימוש או בהסכמים אחרים; אוֹ

  • כפי שמותר או נדרש על פי חוק או בהתאם לאישורך.

 

9. אבטחה ואחסון

 

התאגיד עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת - התאגיד משתמש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה  SSLנוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכוח ההסכם ו/או הדין, כמו כן התאגיד מוסמך לתקן אבטחת

מידע ISO 27001 ומיישם נהלי אבטחת מידע מחמירים.
 

התאגיד יהא רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). התאגיד רשאי להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

 

התאגיד אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לתאגיד ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לתאגיד רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו של התאגיד. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לתאגיד ו/או תפרסם באתר.

 

המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, התאגיד יימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאי התאגיד למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.
 

יתכן ובאתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. התאגיד עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת,  התאגיד איננו אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.
 

 

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי התאגיד בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי התאגיד משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. התאגיד ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לתאגיד לשם ניהול עסקיו - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר התאגיד - יוסיף להישמר בתאגיד על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

התאגיד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

בכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות באתר זה, ניתן לפנות באמצעות מייל: info@mey-noam.co.il 

 

דברו איתנו בוואטסאפ
לשיחה עם נציג