לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נוף הגליל, עפולה, ומגדל העמק

טפסים

 

הצהרה על מספר נפשות

הצהרת צרכן על קריאת מד מים

סגירת חשבון והחלפת משלם

עדכון פרטי צרכן

בקשה לעריכת בירור של חשבון

בקשה לבדיקת מד מים

טופס פנייה כללי

טופס פנייה כללי

 

 

 

 

 

 

דברו איתנו בוואטסאפ