לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נצרת עלית, עפולה, ומגדל העמק

עדכון בנוגע להמשך אספקת מים מותפלים במוביל הארצי

ברצוננו לעדכן כי החל מהשבוע האחרון של חודש ספטמבר 2017, אספקת המים צפונה במוביל הארצי תהיה מים מותפלים בעיקר, בשילוב עם מי קידוחים לתגבור.

לא יסופקו בתקופה זו מיכנרת מסוננים. מדובר בשינויים תפעוליים בלבד ואיכות המים המסופקים הינם על פי תקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה מתמדת של מקורות ושל משרד הבריאות .יתכן כי בשל השינויים במקור והרכב המים, יורגש שינוי כלשהו בטעם המים אליו הייתם רגילים עד כה.

לצפיה בהודעה מטעם מקורות >