בעלי תפקידים מרכזיים


מנכ"ל החברה: מר זאב שוורץ

מהנדס ראשי: מר איגור אפנסייב

מנהלת שירות לקוחות ופניות הציבור: גב' סימה שוורצמן

מנהלת חשבונות: גב' בלה טבק


חברי דירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון: מר אלי ברדה

גב' חווה בכר

מר סיטי שגב דויד

מר סרגיי זלוטניק

גב' אורטל סרוסי