תוצאות דיגום שפכי תעשיה

שנת 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה יולי 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה יוני 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה מאי 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה אפריל 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה מרץ 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה פברואר 2017

תוצאות דיגום שפכי תעשיה ינואר 2017

 

שנת 2016

תוצאות דיגום שפכי תעשיה מרץ 2016

תוצאות דיגום שפכי תעשיה פברואר 2016

תוצאות דיגום שפכי תעשיה ינואר 2016

 

שנת 2015

תוצאות דיגום שפכי תעשיה ספטמבר 2015

 

תוצאות דיגום שפכי תעשיה אוגוסט 2015

תוצאות דיגום שפכי תעשיה יולי 2015

 

 

 

שנת 2014