לוגו תאגיד מים וביוב אזורי מי נעם, - נצרת עלית, עפולה, ומגדל העמק

מכרזים
מועד אחרון להגשה: בתאריך ה 26.8.2018
בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: בתאריך ה 12.7.2018
בשעה 12:00